Nawigacja

CENTRUM EDUKACJI SPECJALNEJ

  Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku jest placówką niepubliczną o uprawnieniach placówki publicznej, wpisaną do ewidencji szkół, placówek niepublicznych Powiatu Oleckiego w dniu 29 maja 2001r. pod numerem 31.

Centrum – zgodnie z §2 Statutu – stanowi formę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań edukacyjnych w stosunku do uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, jako jednostki pomocy społecznej. Organem prowadzącym Centrum jest Stowarzyszenie "Dać Nadzieję" przy ŚDS w Olecku.
    Centrum obejmuje edukacją specjalną dzieci i młodzież od 3 do 25 roku życia, wymagającą specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a w szczególności dzieci młodzież niepełnosprawną intelektualnie w stopniach: umiarkowanym, znacznym i głębokim. Aktualnie do placówki uczęszcza 68 uczniów z miasta Olecko i Gmin: Olecko, Wieliczki, Kowale Oleckie, Świętajno.

Wszystkie świadczenia  w placówce są nieodpłatne.
    Utworzenie i funkcjonowanie Centrum Edukacji przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku zaspokaja ważne potrzeby społeczne osób niepełnosprawnych intelektualnie (w mieście i powiecie nie ma szkoły dla dzieci głębiej niepełnosprawnych intelektualnie).

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku
    ul. Armii Krajowej 26
    19-400 Olecko
  • 87 520 33 85

Galeria zdjęć