Nawigacja

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku Z życia Środowiskowego Domu Samopomocy Kadra Formy pracy Zadania Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Olecku został utworzony w 1997 roku. Jest miejscem nowoczesnym, przyjaznym dla osób niepełnosprawnych, działającym na rzecz integracji społecznej oraz angażującym we wszystkie działania osoby niepełnosprawne. Mieści się w zabytkowym, odrestaurowanym dwukondygnacyjnym budynku z nową, piękną dwupoziomową dobudową przy ul. Armii Krajowej 26 w Olecku.

        Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu - zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

W placówce funkcjonują dwa oddziały:

    Oddział I – DLA OSÓB DOROSŁYCH
        A – z zaburzeniami psychicznymi
        B – z niepełnosprawnością intelektualną

    Oddział II – DLA DZIECI ( od 3 roku życia)
        z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zaburzeniami sprzężonymi.

Ośrodek jest urządzony odpowiednio do potrzeb osób niepełnosprawnych, ma przystosowane łazienki, toalety i windę. Placówka dysponuje bardzo dobrym wyposażeniem sal i pracowni specjalistycznych oraz sprzętem do rehabilitacji, logopedii. Posiada pracownię życia codziennego (wyposażoną w: pralkę, lodówkę, kuchenki i sprzęt audiowizualny), techniczną, plastyczną, ceramiczną i usprawniania fizycznego.

Najważniejszym celem działalności placówki  jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego użytkowników Domu, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji, zapewnienie wsparcia i pomocy rodzinom w opiece nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i osobom dorosłym z zaburzeniami psychicznymi, a także inicjowanie integracji społecznej grup często izolowanych i marginalizowanych.

Misja placówki jest szczególnie ważna ze względu na fakt iż w mieście i regionie nie funkcjonuje żadna inna instytucja udzielająca wsparcia  specjalistycznego  osobom z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, nie ma szkół i przedszkoli specjalnych ani ośrodków rehabilitacyjno-opiekuńczych dla dzieci niesprawnych intelektualnie , zwłaszcza dla dzieci głębiej niepełnosprawnych, autystycznych i ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Ze specjalistycznych usług korzystają sąsiednie gminy oraz powiaty.

        Aktualny stan funkcjonowania placówki oceniany jest wysoko przez ekspertów krajowych i zagranicznych w odpowiednich dziedzinach. Ekspert UE z Danii – po wizytacji Domu – wyraził opinię, że poziom kompleksowych świadczeń placówki zbliżony jest do norm i wymogów unijnych, co stanowi ważny kierunek podejmowanych przez nas starań.

Wiadomości

Kontakt

  • Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku
    ul. Armii Krajowej 26
    19-400 Olecko
  • 87 520 33 85

Galeria zdjęć